Uprava groblja

Općinsko vijeće je dana 22. prosinca 2021. godine na svojoj 05. redovnoj sjednici donijelo  Odluku o grobljima temeljem koje grobljima na području Općine Netretić upravlja trgovačko društvo KOMUNALNO NETRETIĆ d.o.o., Netretić 2, 47 271 NETRETIĆ

Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl. ), na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima

Općinsko vijeće je ujedno na istoj sjednici dana 22. prosinca 2021. godine donijelo i Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Netretić.

Pod održavanjem groblja smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju, održavanje i čišćenje prostora zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provođenje reda na groblju.


Groblja na području Općine Netretić su:

  1. Dubravci,
  2. Kunići,
  3. Novigrad na Dobri,
  4. Prilišće,
  5. Veliki Modruš Potok,
  6. Vukova Gorica,
  7. Završje.
Skip to content