Planovi i programi rada

Planovi i programi rada

Plan i program rada.pdf Preuzmi

Plan i program rada za 2023.pdf Preuzmi

Objavljeno 05. 01. 2023.

Program rada i financijski plan za 2024. godinu Preuzmi

Akcijski planovi

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa.pdf Preuzmi

Skip to content