OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u našim poslovnim prostorijama ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: KOMUNALNO NETRETIĆ d.o.o. Netretić 2 47 271 NETRETIĆ ili na e-mail adresu: info@komunalnonetretic.hr Sukladno članku 10. stavak 6. Zakona o […]

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA Read More »