Arhiva

Obrazac 1 – Ponudbeni list.pdf Preuzmi

Obrazac 2 – Troškovnik za pogrebne usluge.pdf Preuzmi

Obrazac 3 – Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.pdf Preuzmi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi KOMUNALNO NETRETIĆ.pdf Preuzmi

Skip to content