Komunalno Netretić d.o.o.

Novosti

Cjenik pogrebnih usluga

Cjenik pogrebnih usluga

objavljeno 01.02.2023 Cjenik KOMUNALNO NETRETIĆ-2023.pdf (komunalnonetretic.hr)
Plan nabave za 2023.

Plan nabave za 2023.

Plan nabave za 2023. Godinu.pdf (komunalnonetretic.hr)
OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu…
Netretić

Netretić

Netretić je malo mjesto na brijegu iznad Pokuplja, između dvije rijeke Kupe i Dobre, između dvije povijesne ceste Lujzijane i…
Stari grad Novigrad

Stari grad Novigrad

Grad u kojeg su kroz povijest hodili hrvatski plemići, grofovi, vitezovi, aristokrati i dvorac gdje je spavao Josip II Habsburgovac,…
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama korisnik prava na pristup informacijama (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje temeljem: Zakona…
{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-2"}

Raspored ukopa

srpanj, 2024

Trgovačko društvo KOMUNALNO NETRETIĆ d.o.o. sa sjedištem u Netretiću, Netretić 2 osnovano je dana 15. prosinca 2021. godine u svrhu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Netretić.

Dokumenti

Odluka o grobljima.pdf Preuzmi

Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Netretić.pdf Preuzmi

Odluka o provjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina na području Općine Netretić.pdf Preuzmi

Odluka o provjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja na području Općine Netretić.pdf Preuzmi

Odluka o provjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet.pdf Preuzmi

Odluka o provjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ukopa na području Općine Netretić.pdf Preuzmi

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o utvrđivanju visine naknada na grobljima na području Netretić.pdf Preuzmi

Etički kodeks.pdf Preuzmi

Odluke skupštine

Odluka o usvajanju programa rada i financijskog plana za 2024. godinu Preuzmi

Izvješća

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa.pdf Preuzmi

Izvješće Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa.pdf Preuzmi

Godišnji financijski izvještaj za 2022. Preuzmi

Godišnji financijski izvještaj za 2023. Preuzmi

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja.pdf Preuzmi

Javna nabava

Plan nabave

Objavljeno 2022.

Plan nabave Komunalno Netretić d.o.o. za 2022. godinu.pdf Preuzmi

Objavljeno 2023.

Plan nabave Komunalno Netretić d.o.o. za 2023. godinu.pdf Preuzmi

Objavljeno 2024.

Plan nabave Komunalno Netretić d.o.o. za 2024. godinu.pdf Preuzmi

Izvješća

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu Preuzmi

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu Preuzmi

Jednostavna nabava

Objavljeno 05. 01. 2023.

Pravilnik o jednostavnoj nabavi KOMUNALNO NETRETIĆ.pdf Preuzmi

Spriječavanje sukoba interesa

Objavljeno 27. 09. 2022.

Radi sprječavanja sukoba interesa, a temeljem  članka  80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi  (“Narodne novine” broj 120/16) KOMUNALNO NETRETIĆ d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da sukladno odredbama članka 75. do članka 83. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima KOMUNALNO NETRETIĆ d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

Kontakt

KOMUNALNO
NETRETIĆ d.o.o.

Netretić 2, 

47271 Netretić

OIB: 76500816933

MBS: 5515726

IBAN: HR3723900011101310336

Mob: 099 645 00 19

e-mail: info@komunalnonetretic.hr

Skip to content